Általános Szerződési Feltételek

 

   A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, avagy ÁSzF) a NEXT4YOU LTD. (Company number  09318893) a továbbiakban: Üzemeltetőáltal üzemeltetett http://www.pnsteam.com, webhely szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Vevő vagy Felhasználó) általi használatának feltételeit és annak díjszabását tartalmazza.

   A NEXT4YOU LTD, mint a pnsteam.com weboldal üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A felhívást a NEXT4YOU LTD erre a célra szolgáló felülete, vagy valamennyi felhasználónak, az Üzemeltető számára megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

   1) Alapfogalmak

Üzemeltető: A honlap fenntartója a NEXT4YOU LTD. aki jogi személyként a szolgáltatást nyújtja.

Vevő: Az a személy, aki az Üzemeltetőnek vásárlói megbízást ad az angol katalógusokból történő rendeléseinek megvásárlására.

Szolgáltatás:  a NEXT4YOU LTD. Csapata közvetített szolgáltatást nyújt. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§-ának 4. bekezdésének 1. pontja alapján közvetített a szolgáltatás, ha a gazdálkodó a saját nevében vásárolt, és a harmadik személlyel (a megrendelővel, azaz a vevővel) kötött megállapodás alapján, a szabályozásban rögzített módon, részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesíti a szolgáltatást. Jelen esetben a továbbértékesített szolgáltatás az angol katalógus áruházaktól történő rendelés. Így a NEXT4YOU LTD Csapata kizárólag vételi szolgáltatásra vesz fel megbízást.

Fizetési értesítő: A NEXT4YOU LTD a megvásárolt tételekről tájékoztatást küld, járulékos költségeivel egyetemben. Vevő tudomásul veszi, hogy a NEXT4YOU LTD  által nyújtott szolgáltatásokhoz az alább jogcímen keletkező járulékos költségek kerülnek, avagy a konkrét megbízás paraméterei alapján kerülhetnek felszámításra:

 Ebben szerepelnek az árképzésben leírtaknak megfelelő tételek, és azok összesített értéke is.

 2) Díjszabás

Árképzés: az angol katalógus áruházakból történő rendelés  angol fontban értendő. A forintra való váltás esetében az árfolyam a mindenkori MNB középárfolyam +NEXT4YOU LTD jutalék együttes összege kerül rögzítésre, mely mindkét költségösszetevőre érvényes. Az Egyesült Királyságon kívüli további szállítási díjak forintban értendőek. Az Egyesült Királyságból Magyarországra történő szállítás költségei a termék méretétől, és súlyától függnek. A ruházati termékekre a szállítási költség (ruha,cipő) egységesen ingyenes, ezt a költséget a NEXT4YOU LTD megára vállalja. Azonban az ettől nagyobb méretű termékek külön kalkulációt igényelnek.

   A NEXT4YOU LTD M.o.-i logisztikai partneréhez, a Mindent Angliából.Hu Csapatához beérkezett csomagok a a pnsteam.com oldalon vásárolt áru ellenértékének megfizetését követően személyesen átvehetőek. (A lehetséges átvételi helyszíneket az 1. számú függelék tartalmazza.) Továbbá a Vevő kérheti a termékek postázását, melynek díjait a 2.-es számú függelék tartalmazza. A rendelt termékek átvételéhez – az átvétel módjának függvényében – a fenti árképzés során felmerült minden költségösszetevőnek a megfizetése szükséges. A továbbiakban ez képezi a Vételár fogalmát.

  

Megelőlegezett Vásárlási Keretösszeg: az az összeg, amennyiért rendelést tudunk fogadni. Ezt biztosítjuk minden megrendelőnknek aki kauciót utal cégünk bankszámlájára.

Mértéke: a megrendelő által utalt kaució kétszerese, de maximum 50.000 Ft

 

Például:

Utalt kaució:                   Megelőlegezett vásárlási keret:

1.000.-                              3.000.-

2.000.-                              6.000.-

3.000.-                               9.000.-

5.000.-                              15.000.-

10.000.-                            30.000.-

                       stb.

 

Kaució: az az összeg, melyet a megrendelő  átutal. A Megelőlegezett Vásárlási keretösszeg ennek az összegnek a kétszeres értéke. A megrendelt tételek M.o.-ra érkezésekor a kaució felhasználásra kerül minden héten. Amennyiben marad fizetendő összeg, azt 5 naptári napon belül kérjük számlánkra átutalni.

   3) A vásárló jogai és kötelezettségei

Jogok

Áruátvételi halasztás: A Vevő kérheti Magyarországra érkezett csomagjainak összevárását, melynek révén a belföldi posta költségek tovább csökkenthetőek. Maximum raktározási idő 4 hét. Az időkeret átlépését követően raktározási díjat számítunk fel,melynek összege 100 Ft/nap.

Kötelezettségek

A Vevő, megrendelésének leadásával fizetési kötelezettséget vállal. A vásárlás módjának következtében az áru cseréjére a későbbiekben nincs mód. 

A Vevő fizetési kötelezettségének eleget tehet  Transferwise utalással. A fizetési határidő minden esetben a fizetési értesítő megküldésétől számított 10 naptári nap. A Vevő a megrendelt árut köteles átvenni a fizetési értesítő megküldésétől számított 1 hónapon belül. Amennyiben a vevő a megrendelt árut a fizetési értesítő megküldésétől számított 1 hónapon belül nem veszi át, és a felszámolt raktározási költséget további 2 hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a NEXT4YOU LTD  Csapata jogosult a terméket saját belátása szerint értékesíteni.  Ez esetben a Vevő által fizetett kaucióból kerülnek kiegyenlítésre a fennmaradó költségek. Kaució ilyen esetben nem jár vissza. Terhelés mentes kaució visszautalása kérhető, ilyenkor a banki  kezelési költségek levonásra kerülnek.

Amennyiben a Vevőnek valamely regisztrált személyes adatában változás történik, köteles azt saját felhasználói fiókjában is módosítani. Az ennek hiányából eredő hibás teljesítésért a NEXT4YOU LTD nem felel, a mulasztás a vevő oldalán felmerült szerződésszegésnek minősül és annak jogkövetkezményei szerinti elbírálás alá esik. Szintén szerződésszegésnek minősül,ha a vevő az általa kikért csomagot nem veszi át 10 naptári munkanapon belül,és a csomag visszapostázásra kerül logisztikai partnerünkhöz. Ennek költsége tehát a vevőt terheli.

   4) Az üzemeltető jogai és kötelezettségei

Jogok

Az Üzemeltetőnek joga van a hozzá érkezett megbízást visszautasítani, illetve a szerződéstől elállni, ha a Vevő a fizetési- vagy áruátvételi kötelezettségének nem tesz eleget. Joga van továbbá a hozzá érkezett vásárlási megbízást indoklás nélkül visszautasítani, ha az üzleti érdekeit, avagy vonatkozó haza és nemzetközi jogszabályok rendelkezéseit sérti. 

Amennyiben a Vevő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az ÁSzF-ben megjelölt időn belül, az Üzemeltető késedelmi kötbért számíthat fel, melynek mértéke minden késedelmes napra felszámított 100 Ft. Ezen túlmenően az esetlegesen felmerülő behajtási költségek is a Vevőt terhelik.

Kötelezettségek

A NEXT4YOU LTD köteles a Vevőt az ügyletet érintő minden lényegi információval ellátni.A Vevő a szolgáltatási megbízást ezen körülmény ismeretében köti meg. A fizetési értesítő megküldésével egy időben biztosítania kell a személyes áruátvétel lehetőségét. A NEXT4YOU LTD köteles az átvételre való feljelentkezést követő 3 munkanapon belül postára adni a megvásárolt terméket amennyiben a csomag ellenértéke már kiegyenlítésre került. Az áru feladásával egyidejűleg a NEXT4YOU a  vásárlásról készült számlát nyomtatott formában csomagjához téve küldi meg a Vevőnek. 

A Vevőtől érkezett vásárlási megbízásokat munkaidőn belül köteles a lehető legkorábbi időpontban megtenni. A munkaidő munkanapokon 08:00-tól 16:00-ig tart. Köteles továbbá a Vevő érdekeit képviselni a katalógus áruházzal szemben, a panaszkezelésben leírtaknak megfelelően.

   

Csomag útja:

1. Minden a   NEXT4YOU LTD. által megvásárolt és csütörtökig  megérkezett küldemény felkerül a szállítmányozó cég autójára és  elindul vele M.o.-ra.

2. Ezt követő hétfőn  logisztikai partnerünk a  Mindent Angliából.Hu Kft. átveszi a szállítmányt,és megkezdi a rábízott logisztikai feladatok ellátását.

3.Szerdai napon a NEXT4YOU hírlevél,és konkrét elszámolás formájában is értesíti a megrendelőt küldeménye érkezéséről.

4. A hírlevél tartalmazza a választható átvételi módokat,melyet online felületünkön szükséges beállítani a csomag átvételéhez.

   5) Panaszkezelés

A NEXT4YOU LTD mindent megtesz annak érdekében, hogy a  vásárlói elégedettek legyenek az általa nyújtott szolgáltatással. Mindazonáltal a legkörültekintőbb közvetítői munka során is történhetnek fennakadások, nem várt kellemetlenségek, melyeket a NEXT4YOU LTD  a legjobb tudása szerint igyekszik kezelni.

Az Üzemeltető az alábbi elérhetőségeket biztosítja vevői panasz esetére:

  1. E-mail cím: next4you@gmail.com
  2. Postacím: M.o.-i logisztikai partnerünk címe: Mindent Angliából.Hu Kft. 2225 Üllő,Gyömrői út 61.
  3. Telefon: +44 07432 028419

Amennyiben a Vevő által rendelt áru nem érkezik meg, vagy abból lényegi elem hiányzik, a NEXT4YOU  felveszi a kapcsolatot az Eladóval. Ha a küldemény nem nála, hanem a szállítás során akadt el, a szállító céget is megkeresi. Abban az esetben, ha a fenti intézkedések nem járnak sikerrel, és a rendelt termék továbbra sem érkezik meg az Üzemeltetőhöz, az erre foglalt kaució státuszolást követően automatikusan visszakerül a felhasználó egyenlegére,mely más termékekre ismét felhasználhatóvá válik. Az árut érintő egyéb problémák tekintetében azonban az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel, így tehát minőségbeli- vagy méretproblémákat nem kezel. Ugyancsak nem tartozik felelősséggel az Üzemeltető abban az esetben, amennyiben a Vevő időközben meggondolja magát, avagy a rendelés téves volta a Vevő általi pontatlan adatszolgáltatásból ered, amely adatszolgáltatás azonban az alkalmas arra, hogy az Üzemeltető teljesítési oldalán a rendelkezésre álló adatok alapján konkrétan beazonosítható szolgáltatás megrendelésének minősüljön.  Egyéb szállítási problémák esetében a NEXT4YOU  egyeztet a szállítókkal az áru érkezésének várható időpontjáról, vagy annak állapotáról, melyről a Vevőt is haladéktalanul tájékoztatja.

Amennyiben az átvett termékkel kapcsolatos problémák a Vevő szerződés-szegése, pontatlan adatszolgáltatására, avagy mulasztására vezethetőek vissza, úgy a termék cseréjével, az problémák kezelésével és orvoslásával járó mindennemű költség (postaköltség, .........) a Vevő kötelezettsége, aki ezen költségeket köteles az Üzemeltető részére előzetesen, avagy azok felmerültekor esedékesen megfizetni.

Amennyiben az átvett termékkel kapcsolatos problémák az angol katalógus áruház oldalán jelentkező okra vezethetőek vissza, úgy a termék cseréjével, a problémák kezelésével és orvoslásával járó mindennemű költség megelőlegezésének költsége úgyszintén első ízben a  Vevő kötelezettsége. A NEXT4YOU  felveszi a kapcsolatot az áruházzal,és képviseli,érvényre juttatja a vevő jogait. Ha az Áruházzall szemben a követelés sikeresen érvényesítésre kerül, abban és csak abban az esetben az Áruház  által visszaszolgáltatott összeg a vevő részére visszajár. Az Alapfogalmak Szolgáltatás pontjában leírtaknak megfelelően a  NEXT4YOU  közvetített szolgáltatást végez,nem pedig értékesít,ezért a vásárolt termékkel kapcsolatos felelősség kizárólag a Katalógus áruházat terheli.

Amennyiben az átvett termékkel kapcsolatos problémák az Üzemeltető (NEXT4YOU LTD) szerződésszegére, mulasztására vezethetőek vissza, úgy a termék cseréjével, az problémák kezelésével és orvoslásával járó mindennemű költség az Üzemeltetőt terheli.

   6) Személyes adatok védelme

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben elrendeli. E mellett személyes adatokat kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. ANEXT4YOU ezért kizárólag azokat a Vevő adatokat kérheti el, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenek. A Vevő ezek megadásával egyben hozzájárul az adatok ilyen célú felhasználásához is. A kezelni kívánt adatok köre: a Vevő neve, posta címe, telefonszáma, és e-mail címe. A NEXT4YOU  az ilyen formán megismert adatokat a fent definiált szolgáltatás nyújtásán kívül más célból fel nem használhatja, illetve harmadik személynek át nem adhatja.

       1. számú függelék

Személyes átvételi helyszíneink 

-.Mindent Angliából.Hu Magyar Logisztikai partnerünk irodája:Üllő  (2225 Üllő Gyömrői út 61) 

- KÖKI TERMINÁL (Kőbánya Kispest ) OBI parkoló

-Zugló Vasút állomás Bíróság előtti parkoló

-XXII. Kerület Campona bevásárló központ parkoló

 

Vidéki átvételi helyszíneink:

- Kecskemét

- Érd

-Székesfehérvár

 

 

 

    2. számú függelék

Postázási díjszabás MPL:

 

 

Postázási díjszabás MPL:

Választási lehetőségek:

Időgarancia +200 Ft

Házhoz 0-1 kg 1.190 Ft

 

Házhoz 1-10 kg 1790 Ft

 

Házhoz 10-20 kg 2490 Ft

 

Postán Maradó 0-1 kg 1.190 Ft

 

Postán Maradó 1-10 kg 1590 Ft

 

Postán Maradó 10-20 kg 2.190 Ft

 

PostaPont 0-1 kg 1.190 Ft

 

PostaPont 1-10 kg 1590 Ft

 

PostaPont 10-20 kg 2.190 Ft

 

A csomag egyik oldala sem haladhatja meg a 70 cm hosszúságot. Ha meghaladja,akkor 2 külön küldeményként tudjuk postázni. 

 

 

 

© NEXT4YOU LTD. 2021